Informacje o hydromasażu

Informacje o hydromasażu z zastosowaniem ozonu

Wodę od pradawnych czasów uważano za źródło życia i stosowano jako środek uzdrawiający. Hydroterapia (wodolecznictwo, balneologia) polega na zewnętrznym stosowaniu wody w celu leczenia konkretnych dolegliwości a także zapobiegania ich powstawaniu. Już dawno temu odkryto właściwości gojące, troficzne, bakterio -, grzybo -, pierwotniobójcze, przeciwpasożytnicze ozonu (szczepy odporne na antybiotyki), stosuje się m.in. w leczeniu miażdżycy zarastowej, troficznych wrzodzeń kończyn, zgorzeli gazowej, trudno gojących się ran, chorób stawów. Oprócz tego istnieje możliwość zestawienia ozonu z określonymi wodami mineralnymi, a zatem wykorzystanie synergii (Synergia – współdziałanie, wielokrotne spotęgowanie skuteczności w wyniku równoczesnego stosowania dwóch lub więcej różnych leków), lub działania poprzez leczenie wodami mineralnymi i wykorzystanie właściwości leczniczych ozonu. 

Metodyka stosowania jest dość prosta. Polega ona na doprowadzeniu za pomocą wysokiego ciśnienia (80-120 mb) do wydzielania się pęcherzyków zawierających powietrze z domieszką ozonu z wody znajdującej się w wannie. W ten sposób następuje wzbogacanie wody w ozon, tlen normalny i tlen w stadium tworzenia się. Skóra jako największy organ chroni nas przed wpływami świata zewnętrznego, spełniając ważną funkcję dla organizmu. Sucha skóra ludzka przepuszcza jedynie w niewielkim stopniu gazy i substancje rozpuszczalne w wodzie, podczas gdy skóra wilgotna, zmiękczona pod wpływem ciepłej wody, staje się przepuszczalna przez dyfuzję, co pozwala na przeniknięcie do głębszych warstw tkanek ozonu znajdującego się w wodzie użytej do kąpieli. Pęcherzyki ozonu, stykając się z zanurzoną w wodzie powierzchni ciała otaczają całe ciało „zbierając z niego niepożądane ładunki dodatnie”, dokonując jej delikatnego masażu, stymulując i pobudzając krążenie krwi w naczyniach (poprzez rozszerzenie naczyń włosowatych, przyspieszenie przepływu krwi przez żyły i zwiększenie prędkości przepływu przez naczynia obwodowe). Ponadto duża ilość pęcherzyków powietrza nasyconego ozonem, które ciągle przedostają się ponad powierzchnię wody, wywiera ogólny wpływ na organizm poprzez ich wdychanie, w sytuacji, gdy zawartość w nich ozonu znajduje się na optymalnym poziomie dla organizmu ludzkiego, co sprzyja wchłanianiu za pośrednictwem dróg oddechowych różnego rodzaju soli zawartych w wodach leczniczych (cząsteczki gazu unoszące ponad powierzchnię płynu tworzą aerozol wraz z cząsteczkami tego płynu). Pary olejków eterycznych wnikające przez płuca działają na drogi oddechowe, system trawienia, stymulują krążenie krwi i uspokajają nerwy a także działają kojąco na psychikę. Dane liczbowe zebrane w wielu uzdrowiskach, zarówno włoskich, jak i zagranicznych, wskazują, że kąpiel – masaż ozonem jest wskazana w przypadki niektórych zmian zwyrodnieniowych naczyń krwionośnych obwodowych (kąpiele w roztworze soli jodowanej z ozonem). 

Objawy, jakie charakteryzują te schorzenia ulegają złagodzeniu bądź też całkowicie ustępują już na początku leczenia (skurcze, obrzęki, bóle, zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu stawów) ciśnienie tętnicze zmienia się do normalnych wielkości fizjologicznych. Poprawa stanu zdrowia, uzyskana w schorzeniach naczyniowych jest potwierdzona zmianami oscylometrycznymi z bardziej lub mniej wyraźnym wzrostem wskaźników i poprawą właściwości temperaturowych skóry. Wyraźnej poprawie ulega ogólny stan zdrowia. 

Mechanizm działania kąpieli – masaży z zastosowaniem ozonu jest związany z oddziaływaniem mechanicznym w postaci masażu powierzchni ciała przez pęcherzyki gazu, bądź też polega na pełnieniu przez kąpiel roli nośnika roztworów mineralnych i olejków eterycznych, ułatwiającego jednocześnie ich wchłanianie przez skórę i narządy oddechowe. 

Kolejnym, dość ciekawym wskazaniem do kąpieli – masaży z zastosowaniem ozonu są choroby reumatyczne, w przypadku których zaobserwowano poprawę stanu stawów (zmniejszenie bólu i obrzęków, poprawa własności ruchowych i możliwości funkcjonalnych stawów), stanu ogólnego (zmniejszenie i zanik stanów depresyjnych i bezsenności, wzrost apetytu etc.). 

Poprawa stanu zdrowia była także potwierdzana poprzez wyniki badań biologicznych, w których odnotowywano wyniki bardziej zbliżone do normalnych. 

Kąpiele z dodatkiem ozonu działają zatem, prawdopodobnie, w sposób przywracający równowagę układu nerwowo-wegetatywnego, a oprócz tego stymulują układ naczyniowo-ruchowy organizmu i ułatwiają wchłanianie przez organizm jonów soli. Działanie kąpieli – masaży solankowo-jodowych z dodatkiem ozonu mozna też wyjaśnić poprzez przemianę wodno-solną i ich oddziaływanie na tarczycę. 

Kąpiele z dodatkiem ozonu znajdują zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego. W ich przypadku uzyskuje się wyraźne zmniejszenie natężenia i złagodzenie objawów dotyczących dróg oddechowych i objawów ogólnych z tym związanych (bezsenność, brak apetytu, brak sił, melancholia, oziębłość seksualna etc.). 

Jeżeli chodzi o tolerancję tego typu leczenia przez organizm człowieka, zawsze obserwowano doskonałe znoszenie przez pacjentów tego leczenia, a oprócz tego znaczące zmniejszenie się i łagodzenie objawów w przypadkach przesilenia. W tym przypadku doprowadzono do jak najściślejszego wykorzystania połączonego oddziaływania ozonu i wody mineralnej, przy czym znacznie wzmocniono lecznicze oddziaływanie samej wody. 

Hydromasaże i kąpiele ozonowe pobudzają mechanizmy adaptacyjne, uruchamiają rezerwy czynnościowe organizmu, natomiast leki chemiczne procesy te hamują. Z punktu widzenia wskazań jest oczywiste, że są one takie same, jak wskazania przypisane poszczególnym rodzajom wód mineralnych. 

Na zakończenie należy wspomnieć, że kąpiele – masaże z zastosowaniem ozonu s a wskazane w następujących schorzeniach: – zmiany zwyrodnieniowe naczyń obwodowych (makro- i mikrożyłkowatość, zapalenie żył, łamliwość włośniczek) – nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze – choroby narządów ruchu: podagra, gościec, artretyzm, zespoły bólowe kręgosłupa – zaburzenia przemiany białkowo-tłuszczowej: otyłość – choroby kobiece i stany depresyjne właściwe dla klimakterium: nieregularne i bolesne menstruacje – choroby układu oddechowego: kaszel, astma – choroby skórne (stany zapalne i niektóre egzemy) – zwalczenie Cellulitis i lokalnej lipodystrofii (poduszeczki tłuszczowe): zapobieganie niekorzystnym zmianom estetycznym, które pojawiają się przy pokwitaniu, ciąży, po porodzie lub intensywnych terapiach 

Rodzaje dysz do hydromasażu


 

Aktualnie w cenie zestawu otrzymujecie Państwo możliwosc pełniejszego wykorzystania zalet W-S 2500! Dzięki unikalnej budowie maty możliwe jest zastosowanie dysz o specjalizacji strefowej i rekonfiguracja wyposażenia maty – jeszcze precyzyjniejsze dostosowanie jej działania do indywidualnych potrzeb, zarówno rehabilitacyjnych, profilaktycznych jak i kosmetycznych.

 Informacje o hydromasażu

Informacje o hydromasażuInformacje o hydromasażu

Informacje o hydromasażu

Informacje o hydromasażu